POPRZEZ SPORT KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI

Drukuj

W dniach od 08-10. do 31.10.2014  w Zespole Szkół nr 3 w Wejherowie realizowany jest projekt " Poprzez sport ku lepszej przyszłości", dofinansowany ze środków Gminy Miasta Wejherowa. Celem projektu jest zapobieganie negatywnym zjawiskom na które narażona jest młodzież , takich jak uzależnienia i przemoc. Adresatem projektu jest młodzież pierwszych klas gimnazjalnych  Z.S.  nr 3 w Wejherowie. Projekt składa się z trzech modułów: wykładów , warsztatów i zajęć sportowych. Projekt realizowany jest przez wykwalifikowanego trenera i coacha.