DLACZEGO MY

Drukuj

 

 

Klub nasz od początku swojego istnienia jest organizatorem obozów sportowych, których celem jest podnoszenie umiejętności sportowych członków Klubu, wspólne spędzanie czasu i odpoczynek. Od 2011 roku mogą w nim uczestniczyć osoby niezrzeszone w ramach zarówno obozu sportowego , jak też wypoczynku letniego (kolonie). W tym roku (2013) zamierzamy zorganizować, nie tylko obóz sportowy, ale też kolonie dla dzieci i młodzieży. Dysponujemy doświadczoną kadrą , przygotowaną do prowadzenia zajęć na salach sportowych, boiskach i w terenie, jak też sprawowania opieki nad uczestnikami wypoczynku. Zapewniamy opiekę medyczną, czy to przez zawarcie umowy z miejscowych ośrodkiem zdrowia, czy też zabierając ze sobą lekarza. Regionem, w którym organizujemy obozy i kolonie są obszary Dolnego i Górnego Śląska. Nie wykluczamy też organizowania wypoczynku w Czechach i na Słowacji.  Program naszych obozów obejmuje, oprócz zajęć sportowych na sali lub boisku, liczne rajdy piesze szlakami turystycznymi, tak zaplanowane aby uczestnicy mogli poszerzyć swoją wiedzę o terenach na których przebywają. Stałym elementem jest jednodniowa wycieczka autokarowa do ciekawych miejsc w kraju i za granicą. Czas wolny dzielimy między kąpiele w basenie, i gry na placach zabaw i boiskach. Obiekty , które wybieramy na nasze kolonie i obozy spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa, obiekty są strzeżone i niedostępne dla osób postronnych w godzinach wieczornych i nocnych.

Wszystkie nasze obozy są zgłaszane w kuratorium oświaty w Gdańsku.