Email Drukuj PDF

Podstawowym źródłem dochodów Klubu są składki członkowskie i miesięczne oraz  wpisowe.

 

Składka członkowska i miesięczna ( łącznie składka ) obowiązuje wszystkich Członków Klubu przez 12 miesięcy w roku. Zajęcia prowadzimy przez cały rok, w wakacje i ferie też. W okresie wakacji składka jest obniżona. W przypadku, gdy  członek Klubu nie uczestniczył w zajęciach np z powodu choroby, oraz w innych szczególnych wypadkach nieobecności dłuższej niż 3 tygodnie w miesiącu, może być zmniejszona na pisemny wniosek Członka ( lub rodziców/opiekunów prawnych) do wysokości 70 zł za miesiąc. Wpisowe obecnie jest zawieszone. Obowiązuje tylko przy ponownym wstąpieniu do Klubu .

1. składka ulgowa (jedna osoba) - 100,00 zł za miesiąc

2. składka ulgowa (dwie osoby) -  150,00 zł za miesiąc

3 składka rodzinna (trzy i więcej osób) - 190,00 zł za miesiąc

4. składki roczne odpowiednio: 1000 zł, 1500 zł, 1900 zł

5. składka normalna - 120 zł za miesiąc od osoby

6. składki ulgowe w lipcu i sierpniu wynoszą odpowiednio: 70 zł, 100 zł i 150 zł. dla osób nie biorących udziału w zajęciach

7. wpisowe - 100 zł

Składka za dwie osoby i rodzinna dotyczy osób pozostających w bliskim pokrewieństwie: rodzeństwo, rodzice i dzieci, małżeństwo.

Składka ulgowa dotyczy płatności terminowych tj wpłaconych do 12 każdego miesiąca. Po tym terminie składki ulgowa i rodzinna, oraz obniżka składek w lipcu i sierpniu  nie obowiązują.

Treningi , dla Członków Klubu są bezpłatne. Ich ilość nie jest limitowana. Każdy Członek po uiszczeniu składki może brać udział we wszystkich treningach, we wszystkich lokalizacjach, gdzie je prowadzimy. Jedynym kryterium wstępu jest stopień zaawansowania i wiek ( jeśli zajęcia są skierowane do konkretnej grupy wiekowej )

Składka normalna dotyczy tych członków Klubu, którzy nie opłacili składek w terminie.

Nieobecność na treningach nie zwalnia z opłacania składek i skutkuje utratą ulgi.

Obowiązuje trzymiesięczny okres wypowiedzenia członkostwa.

 

LICZNIK ODWIEDZIN

104562
dzisiaj35
wczoraj71
w tygodniu290
w miesiącu824
wszyscy104562

CYTATY

Demokracja jest formą religii: polega na oddawaniu czci szakalom przez osły. Henry Louis Mencken

ZAPRZYJAŹNIONE STRONY

Reklama