TRENING RODZINNY

Drukuj

W ciągłej pogoni za uciekającym czasem, coraz mniej go poświęcamy na budowanie właściwych relacji rodzinnych, ograniczając swoją rolę rodzica do zabezpieczenia materialnego naszych rodzin.

Trening rodzinny,  to wspólne spędzanie czasu rodziców ( matka , ojciec, opiekunowie prawni ) z dziećmi . Umożliwia  dzielenie  się z nimi pasją, zainteresowaniami, czy nawet zwykłą potrzebą ruchu i wysiłku fizycznego, tak koniecznego do prawidłowego rozwoju. Trening taki wspiera tworzenie się głębszych relacji czy więzi rodzinnych, sprzyja powstawaniu wspólnej płaszczyzny porozumienia na bazie wspólnych zainteresowań,  co jest szczególnie ważne  w wieku dojrzewania. Stwarza to też możliwość Wam, rodzicom , powrotu do sportu lub rozpoczęcia przygody ze sportami walki. Zajęcia te prowadzimy w ramach innych grup, ale istnieje możliwość utworzenia osobnej  grupy. Osoby dorosłe, biorące udział w treningach rodzinnych mogą też uczestniczyć w pozostałych zajęciach zgodnie ze swoimi możliwościami w ramach tej samej opłaty członkowskiej.